17/01/2020
Chia sẻ với các em góc nhìn về ngành Data analytics/ Data Science, theo chia sẻ của 1 giảng viên hiện đang dạy tại UK.
02/01/2020
Giới thiệu các bậc PH khoá học hè chỉ 3 tuần tại UK, dành cho học sinh từ 10-17 tuổi được tổ chức bởi Kings Education và Thu Huong Education & Training/Success Academy. ...
Liên hệ nhà trường
Liên hệ với nhà trường