Thông điệp từ Hiệu trưởng:
"Tôi muốn xây dựng Hệ thống giáo dục đem lại hiệu quả cao, ngang tầm quốc tế, hình thành và phát triển trí tuệ, nhân cách, đạo đức, tâm hồn, thể chất cho học sinh, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho học sinh tự tin vững bước vào tương lai, làm chủ cuộc sống và vận mệnh của mình."

- Trần Thị Hương

Thông tin Người sáng lập

Thạc sỹ Quản lý Giáo dục Trần Thị Hương

  • 1999-2000: Chủ nhiệm đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Appollo tại Hà Nội
  • 2000-2001: Tư vấn độc lập Dự án thành lập Viện ngôn ngữ ILA tại TP Hồ Chí Minh
  • 2000-2002: Chủ nhiệm Đề án đầu tư xây dựng và hoạt động Trường quốc tế Anh BIS và Trường quốc tế Anh Việt BVIS tại TP Hồ Chí Minh
  • 2006-2011: Giám đốc dự án Làng Giáo dục Quốc tế tại Hà Nội
  • Từ 2011 đến 2018:

+ Chủ tịch Hội đồng Giáo dục/Hiệu trưởng Trường Mầm non Thu Hương tại TP Bắc Giang
+ Chủ tịch Hội đồng Giáo dục/Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thu Hương tại TP Bắc Giang
+ Chủ tịch Hội đồng Giáo dục/Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Thu Hương tại TP Bắc Giang
+ Chủ nhiệm đề án đào tạo ngoại ngữ và tin học của Công ty TNHH Giáo dục Thu Hương tại Bắc Giang
+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lotus Land (Đào tạo kỹ năng sống/năng khiếu…) tại TP Bắc Giang
+ Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường Song ngữ Quốc tế Horizon tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội
+ Giám đốc dự án đầu tư xây dựng và hoạt động Trường Quốc tế Việt Nhật của Công ty Him Lam Wisdom tại Hà Nội
+ Giám đốc dự án đầu tư xây dựng và hoạt động Trường Tiểu học, THCS & THPT Lý Nhân Tông của Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô tại Hà Nội
+ Giám đốc dự án Trường phổ thông đa cấp (Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Giang) – Sơn Tây, Hà Nội

  • 2018 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học, THCS & THPT Quốc tế Success Academy tại TP Bắc Giang.